Geef een gift

Stichting Care with a mission is volledig afhankelijk van giften; zonder uw financiële hulp kunnen wij nagenoeg niets doen!!

Wilt u ons helpen helpen?? geef dan uw bijdrage op

Rekeningnr.  NL04 INGB 0007 6377 28

           t.n.v.  Stichting Care with a mission